ZABUKOVEC VERONIKA

ZD Cerknica

Po izobrazbi

mag. poslovnih ved.

Razpoložljive ure

O zdravniku

Delovno mesto: Strokovna sodelavka

Služba za nabavo ter javna naročila