Podporne dejavnosti

Računovodstvo
Vsebina dela:
- vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela v knjigovodstvu
- vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela v računovodskem   načrtovanju
- vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela v računovodski analizi
- vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela v računovodskem nadzoru
- obračun zdravstvenih storitev-opcija
- knjiženje v glavno knjigo,knjigo saldakontov dobaviteljev in kupcev,   davčno knjigo na osnovi faktur, temelnjic, banke in blagajne- opcija
- finančna(poslovna) funkcija
  a) načrtovanje in zagotavljanje virov finančnih sredstev
  b) zagotavljanje nadzora nad denarnimi viri
  c) načrtovanje in zagotavljanje porabe finančnih sredstev
  d) zagotavljanje nadzora nad porabo finančnih sredstev
- druge naloge