IZJAVA O DOSTOPNOSTI
Zdravstveni dom Cerknica se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča https://www.zd-cerknica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom. 

Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti: uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim), uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.