Izbira osebnega zdravnika

Po pravilih ZZZS je izbira osebnega zdravnika obvezna. Zamenjava je možna po preteku enega leta. Zamenjavo lahko opravite pri dosedanjem ali novo izbranem zdravniku. Možna je predčasne zamenjava ob utemeljenih razlogih.