Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so objavljene pod konkretnim javnim naročilom na spletnem portalu javnih naročil, v skladu z 72. členom ZJN-2 in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Male vrednosti

  • ni naročil

Velike vrednosti

OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM, do 11.10.2021
Navodila
Predračun
Vzorec sporazuma
Specifikacija za medicinski potrošni material - dopolnjena
Pooblastila
Lastništvo
Ponudba
Referenčno potrdilo
Naročnik ESPD