Prvi posredovalci

Kdo so prvi posredovalci?
V Sloveniji se vzpostavlja sistem prvih posredovalcev (PPO). Namen tega sistema je izboljšati preživetje oseb z nenadnim srčnim zastojem na terenu in nekaterimi drugimi življenjsko ogrožujočimi stanji.
Svet za reanimacijo Slovenskega združenja za urgentno medicino je zato pripravil usposabljanje kandidatov za PPO, ki bo enotno za vso Slovenijo.
Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij, tako, da je njihov dostopni čas do bolnika zelo kratek.
Namen sistema prvih posredovalcev je, da pridejo PPO do bolnika še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči ali drugih reševalnih služb in prvi nudijo pravilno pomoč osebam z nenadnim srčnim zastojem ali nekaterimi drugimi življenjsko ogrožujočimi stanji.
Prednost PPO je ta, da so blizu takim bolnikom, zato lahko hitro ukrepajo.