Center za obveščanje 112
Dežurna služba (01) 70 50 103
Informacije, triaža (01) 70 50 100(od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 uro)

Zdravstveni dom Cerknica
Centrala: (01) 70 50 100
Fax: (01) 70 50 118

Ambulante
Olga Doles (01) 70 50 147
Sašo Kavčič (01) 70 50 120
referenčna ambulanta Doles, Kavčič pritličje (01) 70 50 142
Luka Bavec (01) 70 50 123
Zlatko Pogorilić (01) 70 50 124
referenčna ambulanta Pogorilić 1.nadstropje (01) 70 50 136
Nina Prevec (severni trakt) (01) 70 50 140
Otroški / Šolski dispanzer (01) 70 50 149
Ginekologija (01) 70 50 110
Diabetološka ambulanta (01) 70 50 131
Medicina dela prometa in športa (01) 70 50 151

Zdravstveno-vzgojni center (01) 70 50 150
Patronaža (01) 70 50 119
Logoped (01) 70 50 146
Fizioterapija (01) 70 50 129
Nevrofizioterapija (01) 70 50 132
Laboratorij (01) 70 50 125
Reševalci (01) 70 50 127

Zobne ambulante
Alenka Novšak (01) 70 50 109
Barbara Zakošek (01) 70 50 114
Marija Georgieva (01) 70 50 112
Maša Farkaš - ortodontska ambulanta (01) 70 50 115
Zobna tehnika (01) 70 50 113

Administracija
Računovodstvo (01) 70 50 139
Splošno kadrovska služba (01) 70 50 105
Obračun plač (01) 70 50 128
Vzdrževalec (01) 70 50 130

Zdravstvena enota Stari trg
Triaža 031 679 426
Baraga Dušan (01) 70 50 166
Vesna Palčič, Špelca Nahtigal (01) 70 50 163
referenčna ambulanta Baraga, Palčič (01) 70 50 101
Ginekološka ambulanta (01) 70 50 160
Laboratorij (01) 70 50 164
Patronaža (01) 70 50 171
Fax.: (01) 70 50 167

Zdravstvena enota Nova vas
Ambulanta (01) 70 50 180
Zobna ordinacija (01) 70 50 182
Laboratorij (01) 70 50 183

Lekarne (01) 230 61 00

Koncesionarji
Jernejčič Vesna otroško zobozdravstvo (01) 709 60 95
Klančar Darinka (01) 70 50 551
Klarić Velimir zobozdravstvo odraslih (01) 709 67 70
Šega Novak Vesna zobozdravstvo otrok in odraslih (Stari trg) (01) 709 60 97
Marinka Zgonc - fizioterapija (01) 709 64 44
Andreja Brlan - fizioterapija (01) 709 64 45

Ostale zdravstvene ustanove
Klinični center Ljubljana (01) 522 50 50
Porodnišnica Ljubljana (01) 522 60 60
Bolnica Dr. Petra Držaja (01) 522 40 40
Bolnica Golnik (04) 256 91 20
Bolnica Valdoltra (05) 669 61 00
Otroška klinika (01) 522 90 90
Mestna otroška bolnica (01) 52296 00
Porodnišnica Postojna (05) 726 55 71

OPOZORILO: telefonske številke koncesionarjev in ostalih zdravstvenih ustanov so lahko spremenjene;