Spletni portal eZDRAVSTVO tu so zbrane informacije o zdravstvenih storitvah in izvajalcih, uporabnikom (pacientom) pa omogoča spletno naročanje. Namen sistema ezdravstvo.si je doseči prijazno, enostavno in odprto dostopanje do zdravstvenih storitev in izvajalcev preko sodobnih elektronskih poti: spleta in mobilnega telefona. Sistem omogoča bolj učinkovito upravljanje storitev ter odpravlja odvečno administrativno delo
http://www.ezdravstvo.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje Slovenije
http://www.nijz.si

Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije
http://www.drmed.org

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
http://www.program-svit.si

Največja v zdravstvo usmerjena internetna stran v Sloveniji
http://www.med.over.net

Informacijski sistem raziskav javnega zdravja
http://www.javnozdravje.com

Zavod za zadravsteno zavarovanje Slovenije
http://www.zzzs.si

ZZZS se predstavi

Naročanje na zdravstvene storitve z napotnico, čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov

Podatke o svojem zdravstvenem zavarovanju preverite na spletu ali z mobilnim telefonom

Kaj je dobro vedeti o zdravstvenem zavarovanju pred odhodom v tujino

Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o
OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI?

Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o
SPECIALISTIČNI AMBULANTNI DEJAVNOSTI?

Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o
ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU?

Pojmovnik pogostih izrazov v zobozdravstvu

Vrste zobnih zalivk

Zakaj potrebujem mostiček

Zobne zalivke