Zobozdravstvo

Zobozdravstvo predšolske in šolske mladine
Vsebina dela:
- preventivni zobozdravstveni pregledi otrok
a) izvajanje preventivnega zobozdravstvenega varstva otrok po dispanzerskih metodah dela
b) opravljanje permanentne individualne zobozdravstveno-vzgojne dejavnosti,
- odkrivanje obolenj, zdravljenje in rehabilitacija orofacialnega sistema
a) izvajanje nujne zobozdravstvene pomoči
b) konservativno zdravljenje zob in obzobnega tkiva
c) protetična rehabilitacija
d) določanje vrste materiala in metod dela v dispanzerju
e) koordiniranje dela z zobotehničnim in rtg laboratorijem
f) zagotavljanje vodenja strokovno medicinsske dokumentacije;
g) napotovanje pacientov na specialistični nivo
- administrativna opravila
a) zobnoprotetični načrti
- druge naloge