CVETKO MIRANDA

ZD Cerknica

Po izobrazbi

sr. med. sestra

Razpoložljive ure

O zdravniku

Delovno mesto: otroški in šolski dispanzer