Strokovne dejavnosti

Splošna medicina:

- Splošne ambulante
- Otroške in šolske ambulante
- Dispanzer za ženske
- Antitrombotična ambulanta
- Pulmološka ambulanta
- Diabetološka ambulanta
- Medicina dela, prometa in športa
- Nujna medicinska pomoč
- Patronaža in nega
- Reševalna služba
- Logoped
- Psiholog
- Fizioterapija
- Laboratorij

Zobozdravstvo:

- Zobozdravstvo otroci
- Zobozdravstvo šolarji
- Zobozdravstvo odrasli
- Ortodont
- Zobna tehnika

Referat za zdravje

Podporne dejavnosti:

- Računovodstvo
- Splošno kadrovska služba
- Tehnične službe
- Informatika