ZOBEC ANITA

ZD Cerknica

Po izobrazbi

dipl. org. in manag. soc. dej.

Razpoložljive ure

O zdravniku

Delovno mesto: vodja splošno kadrovske službe