DOBRAVEC MARIJA

ZD Cerknica

Po izobrazbi

dipl. med. sestra

Razpoložljive ure

O zdravniku

Delovno mesto: vodja patronažne službe