Režim vstopa v prostore ZD Cerknica - OBVEZNO izpolnjevanje pogoja PCT. (2)

Pogoj PCT ne velja v primeru nujnih zdravstvenih storitev.
Osebam (ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji), ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, SE NE DOVOLI uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati:
‒ vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, (Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami),


Pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (v nadaljevanju: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe
razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil:
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali
testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v
nadaljnjem besedilu: EU DCP),
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s
kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ
tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države),
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
a. drugi odmerek cepiva Comirnaty, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine), cepiva Sputnik, cepiva CoronaVac, cepiva COVID-19 Vaccine, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) in cepiva Covishield ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
b. odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
- osebam, ki so mlajše od 15 let,
- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.
- V primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter
zaščite in reševanja.
Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:
‒ prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
‒ specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.