Delo v ZD Cerknica in dislociranih enotah na dan 14.8.2023

Obveščamo prebivalce občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, da bomo 14.8.2023 na dela prost dan zagotavljali zdravstvene storitve po urniku, objavljenem na spletni strani. Menimo, da je z vidika zdravstva dan solidarnosti najbolje izkoriščen, če državljanom omogočimo dostop do zdravstvenih storitev.